Omgangsregels

De omgangsregels binnen het tennisspel:

Graag willen wij de omgangsregels binnen het tennisspel nog een keer onder de aandacht brengen. De Winsetters vinden het belangrijk dat er op een sportieve wijze wordt getennist. Natuurlijk doet iedereen zijn best om niet alleen goed te tennissen, maar ook sportief en netjes. Helaas zijn er altijd ook situaties, waarbij het wel eens voorkomt dat spelers schelden, vloeken, met hun racket gooien of zich op andere wijze onsportief gedragen op de baan. Ook komt het voor dat familie, vrienden of andere supporters niet gewoon komen kijken, maar zich heel erg gaan bemoeien met het spel, waardoor soms juist frustratie en verkeerd gedrag kan ontstaan bij een (van beide) speler(s). Om ervoor te zorgen dat naast het leveren van een prestatie vooral de gezelligheid met elkaar voorop staat, hebben de Winsetters een aantal omgangsregels opgesteld:

Voor de speler

Wat hoort wél:
* geef je tegenstander(s) een hand vóór aanvang van de wedstrijd!
* speel rustig in!
* zorg dat de ballen op de speelhelft van de serveerder zijn, geef ze netjes aan! Dit geldt ook voor ballen van de andere baan.
* geef je tegenstander na afloop van de wedstrijd een hand en feliciteer of bedank voor het spelen!
* de winnaar biedt iets te drinken aan!
* tel hardop en speel een punt opnieuw bij eventuele discussie!
* wees aardig en sportief en heb veel plezier!

Wat hoort niét:
* gooien met je racket.
* ballen wegslaan.
* vloeken en schelden.
* ruzie maken met je tegenstander.
* telefoneren tijdens de wedstrijd.
* onsportief gedrag.
* vals spelen.
* afval op de baan achterlaten.

Voor de toeschouwers geldt:
* bemoeit u zich niet met de wedstrijd!
* u mag aanmoedigen, maar doe dit gematigd en moedig álle spelers aan!
* stimuleer en promoot sportief gedrag!
* spreek aan op onsportief gedrag!
* raadpleeg bij onenigheid een onafhankelijk persoon (liefst wedstrijd- of competitieleider)!
* leg geen druk bij de speler om te winnen!
* stimuleer de speler om vooral te genieten!
* ga goed geïnformeerd op pad!
* toon interesse!
* loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand!
Zowel van de spelers als supporters verwachten wij SPORTIEF gedrag.

Maatregelen bij (herhaald) ongewenst gedrag:
We hebben hierboven wel duidelijk gemaakt hoe belangrijk we sportief gedrag vinden. Het Bestuur zal in ieder geval het lid z.s.m. aanspreken op zijn of haar gedrag, indien dit ongewenst gedrag is. Na de wedstrijd zal het worden nabesproken. Als het gedrag zich blijft herhalen, zal er een waarschuwing gegeven worden. Komt er dan geen verbetering in het gedrag, dan zal het Bestuur de wedstrijd staken en je van de baan halen. Dat betekent dus dat je de wedstrijd moet opgeven. Natuurlijk hopen wij deze laatste maatregel nooit toe te hoeven passen. We hebben aangegeven wat we sportief en wenselijk vinden op de tennisbaan en rekenen erop dat we dit met z’n allen waarmaken!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 54297557

Clubhuis "De Keet"

Plakstraat 6B
6645KL Winssen

KVK-nummer

40144043