Beëindiging lidmaatschap

Dit dient voor 15 december van het jaar plaats te vinden door een mail te sturen naar [email protected].

Let wel op dat uw opzegging vóór 15 december van het jaar binnen is bij de secretaris. Wanneer dit niet het geval is, bent u verplicht de contributie voor het volgend jaar te voldoen en bent u dus nog een jaar lid van de Winsetters.

LET OP: Opzegging via een ander lid is niet mogelijk aangezien deze opzegging mogelijk niet bij de secretaris bekend is. Het is daarom uw eigen verantwoordelijkheid.

Daarnaast stelt het bestuur het bijzonder op prijs dat u uw reden van beëindiging doorgeeft. Hiermee kunnen wij als vereniging eventueel in de toekomst rekening houden.

U ontvangt een bevestiging van deze opzegging. LET OP: wanneer u na 5 werkdagen géén bevestigingsmail ontvangt, dan is uw opzegging NIET verwerkt. Neem dan telefonisch (06 - 54297557) contact op.

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Vanaf 1 december gaat uw opzegging aan het einde van het volgende lidmaatschapsjaar jaar in. De Winsetters is een vereniging en het lidmaatschap van de vereniging valt om die reden niet onder de wet dat maandelijks opzeggen mogelijk maakt. 
Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum. Dit hebben wij als de Winsetters op deze manier via de website zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 54297557

Clubhuis "De Keet"

Plakstraat 6B
6645KL Winssen

KVK-nummer

40144043